Fuziunea dintre societatea TeraPlast Recycling S.A. și societatea Politub S.A.

Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Săraţel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980, în sedinta din data de 27 iunie 2019 a aprobat, in calitate de actionar majoritar al subsidiarelor Teraplast Recycling S.A. și Politub S.A., participarea la adunarea generala extraordinara a acestor doua societati din data de 28.06.2019 si ordinea de zi a acestor adunari, votand favorabil pentru aprobarea de principiu a fuziunii dintre societatea Teraplast Recycling S.A. și societatea Politub S.A., prin absorbția de catre societatea Teraplast Recycling a societății Politub S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 lit. a din Legea 31/1990 – Legea societatilor, republicata si cu modificarile ulterioare.

Politub, companie parte din Grupul TeraPlast încă de la înființarea din 1994, va fi absorbita prin fuziune de TeraPlast Recycling – companie specializată pe reciclarea PVC-ului rigid.

Din punct de vedere operațional, fuziunea prin absorbție va crea premisele realizării de economii de costuri de administrare a celor două societăți implicate și va elimina structurile manageriale și administrative paralele ale celor două societăți, coordonarea și administrarea acestor societăți urmând a fi astfel eficientizată.

După realizarea fuziunii, Politub SA va fi dizolvată, fără a intra în lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului, iar TeraPlast Recycling SA va continua să existe în forma juridică actuală.

În 2017, TeraPlast a ajuns la o participație de 99,99% în Politub – producător de tubulatură din polietilenă. În urma achiziției, activitatea Politub a fost transferată către TeraPlast SA, devenind segmentul de polietilenă al Grupului TeraPlast. Astfel, în perioada 2018-2019 compania nu a mai avut activitate.

TeraPlast Recycling coordonează activitatea de reciclare a Grupului TeraPlast, preluând linia de business Reciclare din aprilie 2019, în urma transferului acesteia din TeraPlast SA. Cu o capacitate anuală de procesare de 12.000 de tone, compania este cel mai mare reciclator de PVC rigid din România și în top 10 reciclatori de PVC rigid din Europa.

RAPORT CURENT In conformitate cu Legea nr. 24-2017

Teraplast Recycling SA și Politub SA – Proiect Fuziune prin absorbție_10.12.2019_vizat Director ORC BN_24.12.2019

Teraplast Recycling SA – Rezoluție depunere Proiect fuziune TRPR-PLT din 10.12.2019_ORC BN_23.12.2019

Politub SA – Rezoluție depunere Proiect fuziune TRPR-PLT din 10.12.2019_ORC BN_23.12.2019